ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล

foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล

043-414710-2 Fax:043-414710#103
phonhospital@gmail.com
โรงพยาบาลพล                                                                                             

                     นายแพทย์ประวีร์ คำศรีสุข
     นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล