foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล
foto1
โรงพยาบาลพล

043-414710-2 Fax:043-414710#103
phonhospital@gmail.com
โรงพยาบาลพลMain Menu

login

ผู้ใช้งาน

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

                              ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบการเงินประจำปี2566

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของซมรมจริยธรรมของ โรงพยาบาลพล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม “พลพิทักษ์คุณธรรมและธรรมาภิบาล” ของ โรงพยาบาลพล
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในรอบการประเมินตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๒๕๖๓ถึงวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖๔->คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ คลิกอ่านรายละเอียด
ประกาศ แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพพล ปีงบ 2562คลิกอ่านรายละเอียด
ประกาศ แผนปฎิบัติการและแผนงบประมานโรงพยาบาลพลปีงบประมาน2562คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) <<คลิกอ่านรายละเอียด>> 
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมา->คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตการการป้องกันความเสี่ยง4ด้าน->คลิกเพื่อดาวโหลด<-
 --> ประกาศกรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเว็บไซโรงพยาบาลพล->คลิกเพื่อดาวโหลด<-

-->ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล -->คลิกเพื่อดาวน์โหลด
--> ประกาศเรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก -->คลิกเพื่อดาวน์โหลด
-->คู่มือระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
-->คลิกเพื่อดาวโหลด<-

 -->การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี 2560โรงพยาบาลพล -->คลิกเพื่อดาวโหรด<--

-->แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริจประพฤติมิชอบและการส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2562 

-->บทความเผยแพร่ความรู้---->คลิกเพื่ออ่าน<----

-->CPG:โรงพยาบาลพล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  -->คลิกเพื่อดาวโหลด<--

-->CNPG งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล  --->คลิกเพื่อดาวโหลด<--

-->คู่มือเทคนิคบริการงานอุบัติเหตุและฉุกฉิน โรงพยาบาลพล -->คลิกเพื่อดาวโหลด<--

-->คู่มือการเตรียมพร้อมรับสถาการณ์อุบัติเหตุกลุ่มชุมชน โรงพยาบาลพล -->คลิกเพื่อดาวโหลด<--

-->คู่มือการคัดกลองผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล -->คลิกเพื่อดาวโหลด<--

-->คู่มือการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน--<คลิกเพื่อดาวโหลด>--

-->คู่มือการการจำแนกประเภทผู้ป่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน---<คลิกเพื่อดาวโหลด>--

-->แนวทางการปฎิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองเล็กน้อย--<คลิกเพื่อดาวโหลด>--

-->คู่มือการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ----<คลิกเพื่อดาวโหลด>--

-->แจ้งให้แพทย์ทุกท่านปฎิบัติตามคู่มือและแนวทางการปฎิบัติการรักษาโรค-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->แจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือและแนวทางการปฎิบัติงานอุบัติเหตุ-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยแผนกฉุกเฉิน-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->รายงานผลการปฎิบัติงานตามแนวทางหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->โครงการขับเครื่อนส่งเสริมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วยมาตรการองค์กรของเครือข่ายสุขภาพอำเภอพล-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->โครงการขับเครื่อนส่งเสริมและป้องกันการเิดอุบัติเหตุทางถนนด้วยมาตรการองค์กรของเครือข่ายสุขภาพอำเภอพล-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฎิบัตงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทัพซ้อนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลพล-->คลิกเพื่ออ่าน<--

-->รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผลดานการดำนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลพล-->คลิกเพื่ออ่าน<--
--->คู่มือ วัณโรครพ.พล.docx >>คลิกเพื่ออ่าน<<
--->คู่มือ IC ฉบับปรับปรุง >>คลิกอ่าน<<
--->นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์โรงพยาบาลพล >>คลิกอ่าน<<
---->วิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
>>คลิกอ่าน<<

 

---->การให้บริการห้องผ่าตัด>>คลิกอ่าน<<


---->การให้บริการห้องผ่าตัด>>คลิกอ่าน<<

 

---->การให้บริการผู้ป่วยใน>>คลิกอ่าน<<

 

---->การให้บริการผู้ป่วยนอก>>คลิกอ่าน<<

 

---->การให้บริการผู้ป่วยฝากครรภ์>>คลิกอ่าน<<

 

---->การให้บริการผู้ป่วยแพทย์แผนไทย>>คลิกอ่าน<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

จองห้องประชุม

หนังสือครบรอบ 40 ปี โรงพยาบาลพล

شرط بندی پرسپولیس شرط بندی استقلال شرط بندی روی تراکتورسازی تبریز شرط بندی روی سپاهان شرط بندی رئال مادرید بارسلونا شرط بندی شرط بندی psg سایت شرط بندی جام جهانی شرط بندی جام جهانی 2026 سایت شرط بندی جام جهانی 2026 بازی انفجار رایگان سایت انفجار ضریب بالا بهترین سایت شرط بندی فارسی شرط بندی بدون فیلتر شرط بندی بازی رولت شرط بندی پوکر شرط بندی مونتی شرط بندی سنگ کاغذ قیچی شرط بندی بلک جک کرش رویال بت پاسور شرط شرط بندی تخته نرد آنلاین انفجار 2 بت شرط بندی بازی اسلات شرط بندی بازی پوپ سایت سامان بت ریور پوکر 2024 سایت 4030bet ورود به بازی انفجار دنس بت شرط بندی انفجار دنس آموزش بازی پوکر سایت شرط بندی 123 بهترین شرط بندی بهترین سایت شرط بندی انفجار اپلیکیشن بازی انفجار دانلود بازی انفجار انفجار بازی ربات بازی انفجار کازینو آنلاین ایرانی انفجار پولساز ورود به بازی انفجار بازی انفجار با شارژ 10 تومن سایت bet betyek وان ایکس برو آدرس سایت بت یک سایت دوست دختر اونلی فنز فارسی پیدا کردن دوست دختر ورود به ریور پوکر پدرام مختاری پویان مختاری نازنین همدانی مونتیگو داوود هزینه بیوگرافی آیسان اسلامی بیوگرافی دنیا جهانبخت سایت رسمی حسین تهی بیوگرافی کوروش وانتونز سایت آرتا وانتونز رها وانتونز بیوگرافی ربکا قادری سحر قریشی بیوگرافی تتلو بیوگرافی مهدی طارمی الناز شاکردوست سایت عادل فردوسی پور بیوگرافی نیلی افشار بیوگرافی محمدرضا گلزار سایت armin2afm بیوگرافی شادمهر عقیلی بیوگرافی سردارآزمون بیوگرافی علیرضا بیرانوند بیوگرافی رامین رضاییان وریا غفوری بیوگرافی علی دایی بیوگرافی پوریا پوتک مدگل سایت حصین بیوگرافی صدف طاهریان فرشاد سایلنت بیوگرافی آریا کئوکسر بیوگرافی sogang بیوگرافی میا پلیز بیوگرافی مهراد هیدن سایت رسمی سهراب ام جی بیوگرافی علیرضا جی جی بیوگرافی بهزاد لیتو اشکان فدایی بیوگرافی رضا پیشرو بیوگرافی گلشیفته بیوگرافی هیپ هاپولوژیست بیوگرافی سارن بیوگرافی آدام مرادی بیوگرافی محمد هلاکویی بیوگرافی علی حسنی سایت رسمی علی حسنی بیوگرافی ساسی خواننده بیوگرافی ابی باربد معصومی حسینی فایننس بیوگرافی امیرحسین نام آور بیوگرافی امین فردین بیوگرافی فرزاد وجیهی