ระบบการประเมินสมรรถนะ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


กรุณาเลือกหน่วยงานที่ต้องการประเมิน


พัฒนาโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลพล E-mail:phonhospital@gmail.com;043-414710 ต่อ 235